Η Επιμόρφωση για Εκπαιδευτικούς «Επικοινωνία Δίχως Βία για Σχολεία Δίχως Βία» του Κ.Ε.Δ.Ε. εντάσσεται στο πρόγραμμα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες «Συμβίωση» για την προώθηση της ανεκτικότητας και την πρόληψη του ρατσισμού στο σχολείο, το οποίο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

ΔΙΚΤΥΟ   ΓΙΑ   ΤΗ   ΣΧΟΛΙΚΗ   ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

για την πρόληψη της ενδοσχολικής βίας.

 

1.     Τι είναι το Δίκτυο για τη Σχολική διαμεσολάβηση

2.     Δράσεις του δικτύου

3.     Τι είναι η Σχολική διαμεσολάβηση

4.     Βίντεο , βιβλιογραφία, σύνδεσμοι.

5.     Επικοινωνία

 

 

Τι είναι το Δίκτυο για τη Σχολική διαμεσολάβηση

 

Η ενδοσχολική βία τα τελευταία χρόνια λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις και στα ελληνικά σχολεία. Αρχίζουν να δημοσιοποιούνται τα πρώτα περιστατικά, να γίνονται έρευνες και να συστήνονται ομάδες αντιμετώπισής της. Από το 2014 σε κάθε σχολείο ορίζονται δύο υπεύθυνες/υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί για την πρόληψη της ενδοσχολικής βίας (στην υπ΄αριθ. 4077/28-4-2014 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με θέμα « Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινομένων της Σχολικής Βίας και εκφοβισμού>>).  Μία από τις αποτελεσματικότερες πρακτικές αντιμετώπισής της είναι η «Σχολική Διαμεσολάβηση». Πρόκειται για μία διαδικασία κατά την οποία μαθήτριες και μαθητές, αφού εκπαιδευτούν από καθηγήτριες, καθηγητές τους που έχουν ασχοληθεί και επιμορφωθεί σχετικά με αυτό το θέμα, διαμεσολαβούν σε μαθητικές συγκρούσεις. Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει ότι έχει υπάρξει αίτημα των εμπλεκομένων προκειμένου να ερευνηθούν τα αίτια της διαμάχης και να δεσμευτούν ότι δεν θα επαναληφθεί.

Η ανάγκη δημιουργίας ενός Δικτύου για τη Σχολική Διαμεσολάβηση είναι μεγάλη, γιατί μόνο με την προσωπική εμπλοκή των παιδιών μπορεί να μειωθεί η ένταση και η διάρκεια της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Εμείς οι εκπαιδευτικοί μπορούμε να οργανώσουμε μία τέτοια πρωτοβουλία, γιατί μας αφορά άμεσα. Το Δίκτυο για τη Σχολική Διαμεσολάβηση λειτουργεί στα πλαίσια του προγράμματος του ΚΕΔΕ  ΄΄Επικοινωνία δίχως βία για σχολεία δίχως βία΄΄ και καλεί εκπαιδευτικούς και λοιπούς ενδιαφερόμενους/νες, να συμμετέχουν με όποιον τρόπο επιθυμούν και μπορούν, με στόχο την πρόληψη της βίας και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Ο κύκλος της βίας μπορεί να σπάσει κυρίως  με τη δική μας παρέμβαση.

 

 

Δράσεις του δικτύου

   Οι δράσεις του Δικτύου  αφορούν εκδηλώσεις σχετικές με το θέμα:

·         προβολή ταινιών, ντοκιμαντέρ, μαθητικών ταινιών, με θέμα την ενδοσχολική βία και την αντιμετώπισή της

·         ημερίδες ενημέρωσης εκπαιδευτικών για το φαινόμενο αυτό και πρακτικές επίλυσής του μέσω της σχολικής διαμεσολάβησης

·         σεμινάρια εκπαίδευσής τους στη σχολική διαμεσολάβηση, με διαδραστικές και βιωματικές ασκήσεις για την πρόληψη της βίας στα σχολεία

·         συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς,  καλλιτεχνικές ομάδες, τοπικές οργανώσεις, πολιτιστικούς συλλόγους

·         διανομή έντυπου υλικού, σχετικού με τη σχολική βία και φορείς που μπορούν να απευθύνονται οι μαθήτριες, μαθητές

·         έκδοση ηλεκτρονικής εφημερίδας,

·         ηλεκτρονική φόρμα υποβολής ερωτημάτων, καταγραφής περιστατικών και ανταλλαγής απόψεων από σχολεία

·         εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε σχολεία που έχουν περιστατικά εκφοβισμού.

·         δημιουργία ενός πρακτικού οδηγού αναγνώρισης της βίας στο σχολείο και της αντιμετώπισής της.

 

 

 

Τι είναι η Σχολική διαμεσολάβηση

     Η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός μεταξύ μαθητών, μαθητριών είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται και δημοσιοποιείται στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια. Ως τέτοια περιγράφεται μία κατάσταση κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία με σκοπό την επιβολή και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου σε μαθητές και μαθήτριες από συμμαθητές τους και συμμαθήτριές τους εντός και εκτός σχολείου. Θύτες και θύματα προέρχονται από κάθε κοινωνική ομάδα της σχολικής κοινότητας , χωρίς να αποκλείονται και πρόσωπα από τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο. Κάθε πρόσωπο μπορεί να είναι υποψήφιος θύτης, αν δεν κατανοήσει τη βία που κρύβει μέσα του και τους παράγοντες που οδηγούν στον έλεγχο ή στην εξωτερίκευσή της κι αν δεν αντιληφθεί πόσο η προσωπική του ιστορία διαφοροποιεί τις στάσεις και τις συμπεριφορές του.

   Το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού είναι σύνθετο, πολυπαραγοντικό και πολυεπίπεδο. Εδώ και πολλά χρόνια υπήρχε και υπάρχει βία στα σχολεία – λεκτική, ψυχολογική, σωματική, οικονομική, σεξουαλική, ηλεκτρονική – με τη διαφορά ότι τα τελευταία χρόνια δημοσιοποιείται και καταγγέλλεται πιο συχνά από τα θύματα, τις οικογένειές τους και τις, τους εκπαιδευτικούς. Η επιθετικότητα και ο εκφοβισμός εκφράζεται είτε μεμονωμένα είτε από ομάδες μαθητών, μαθητριών που βάζουν στόχο κάποιον ή κάποια που διαφέρει και θεωρούν  εύκολο και αδύναμο θύμα. Αυτό έχει ως συνέπεια την απομόνωση του θύματος, την κοινωνική του μοναξιά, το φόβο του και την άρνησή του να συμμετέχει σε ομαδικά παιχνίδια και δραστηριότητες του σχολείου. Αυτή η απόσυρσή του από τα κοινά και η εσωτερίκευση του προβλήματός του, σηματοδοτεί  σχέσεις εξουσίας μέσα στο σχολείο μεταξύ συνομηλίκων με αρνητικές συνέπειες στη σχολική ευρυθμία.

   Η Σχολική Διαμεσολάβηση είναι μία πρακτική επίλυσης των σχολικών συγκρούσεων και εφαρμόζεται με το διάλογο, την ενσυναίσθηση και την ενεργητική ακρόαση. Αποτελεί μία μορφή ειρηνικής επίλυσης επιθετικών συμπεριφορών,  η οποία οργανώνεται και εφαρμόζεται εντός του σχολικού πλαισίου, μεταξύ των μαθητριών, μαθητών, ως εναλλακτική πρακτική που αντικαθιστά το πειθαρχικό σύστημα τιμωρίας.

   Η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος σχολικής διαμεσολάβησης στηρίζεται σε τρία βασικά στοιχεία: α) ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση β) μία ομάδα διαμεσολαβητριών, διαμεσολαβητών που να είναι αντιπροσωπευτική του σχολικού πληθυσμού (φύλο, ηλικία, εθνότητα, σχολική επίδοση) και γ) τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη από το προσωπικό του σχολείου. Είναι μία δομημένη διαδικασία, η οποία χαρακτηρίζεται από τη σχετική αυτονομία των μαθητριών και μαθητών στην επίλυση των συγκρούσεών τους, την εθελοντική συμμετοχή τόσο των διαμεσολαβητών/τριών όσο και των διαμεσολαβούμενων, την εχεμύθεια, την αμεροληψία, την ενεργητική ακρόαση, την ισότητα ,την εξισορρόπηση δυνάμεων μεταξύ διαφωνούντων, το σεβασμό, την ειλικρίνεια και την αυτοπεποίθηση.

   Στη σχολική διαμεσολάβηση οι μαθήτριες και οι μαθητές συζητούν ανοιχτά χωρίς να δέχονται κριτική ερμηνεία από τους διαμεσολαβητές, εκφράζουν τα συναισθήματά τους, τις ανάγκες τους και διερευνούν από κοινού τρόπους επίλυσης των προβλημάτων τους. Μαθητές και μαθήτριες που παρακινούνται να προτείνουν αλλαγές στο σχολείο, στον τρόπο διδασκαλίας και στις σχέσεις εκπαιδευτικών μαζί τους. Η σχολική διαμεσολάβηση έχει θεαματικά αποτελέσματα ως προς την μείωση της ενδοσχολικής βίας , την ένταση, τη συχνότητα και τη διάρκειά της, επειδή παρέχει ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟ στα παιδιά να μιλήσουν και κυρίως να ακουστούν.  Τα περιστατικά για διαμεσολάβηση τα καταγράφουν τα παιδιά και τα ρίχνουν επώνυμα ή ανώνυμα στο Κουτί της Σχολικής Διαμεσολάβησης που υπάρχει κοντά στο γραφείο καθηγητριών/τών, τα αναφέρουν προφορικά σε καθηγήτριες/τές, τα αντιλαμβάνεται η/ο εκπαιδευτικός, το 15μελές μαθητικό συμβούλιο, οι γονείς  και γενικά το σχολικό προσωπικό.

   Στις συναντήσεις των διαμεσολαβήσεων, οι οποίες γίνονται εντός σχολικού ωραρίου, σε συγκεκριμένο προκαθορισμένο χώρο όπου έχουν πρόσβαση μόνο η ομάδα της διαμεσολάβησης, και οι δύο πλευρές επικοινωνούν με έναν πρωτόγνωρο πολλές φορές τρόπο, γιατί καλούνται να εκφράσουν με σαφήνεια και ακρίβεια τα συναισθήματά τους και τις ανάγκες τους. Οι 4 βασικές ερωτήσεις που καλούνται να διερευνηθούν είναι: τι συνέβη, πως νιώθεις για αυτό, τι θα ήθελες να γίνει  και τι πιστεύεις ότι πραγματικά μπορεί να γίνει; Τις/τους διατίθεται χρόνος, χώρος και κυρίως ενεργητική ακρόαση. Μέσω της εμπιστοσύνης, της ενδυνάμωσης και τις ερωτήσεις των διαμεσολαβητριών, διαμεσολαβητών, αναδύονται απαντήσεις που δίνουν οι ίδιοι οι διαμεσολαβούμενοι στον εαυτό τους και έτσι είναι πιο συνεπείς στην τήρηση των όρων που συναποφασίζουν ώστε να μην επαναληφθεί ο εκφοβισμός. Η ομάδα της διαμεσολάβησης επικεντρώνεται στα κοινά σημεία των δύο πλευρών, αναζητούνται πιθανές λύσεις από κοινού και συμφωνούν γραπτά στη λύση που αποφασίζουν και δεσμεύονται στη διατήρησή της. Επιπλέον, συμφωνούν σε μία μελλοντική συνάντηση ανατροφοδότησης και διερεύνησης για να συζητήσουν αν και πως επαναλήφθηκε κάποιο περιστατικό βίας ανάμεσά τους ή με άλλες/άλλους.

 

   Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις εκπαίδευσης για τις μαθήτριες και τους μαθητές που εκπαιδεύονται ως διαμεσολαβήτριες και διαμεσολαβητές. Μία από αυτές είναι η θεωρία της Επικοινωνίας Δίχως Βία του Marshall B. Rosenberg. Η επικοινωνία δίχως βία (ΕΔΒ) είναι μια μέθοδος στην οποία χρησιμοποιούμε ένα συγκεκριμένο τρόπο  σκέψης και έκφρασης, ώστε να λύνουμε τις συγκρούσεις μας με ειρηνικό τρόπο. Η επικοινωνία δίχως βία (ΕΔΒ) βασίζεται στις αρχές της μη-βίας . Δημιουργήθηκε από τον Marshall Rosenberg, ο οποίος εμπνεύστηκε  αυτή τη μέθοδο από τις αρχές του ψυχολόγου Carl Rogers. Ο στόχος της ΕΔΒ είναι ο επαναπροσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο εκφραζόμαστε, αλλά και του τρόπου με τον οποίο ακούμε τους άλλους και τις άλλες. Αντί για τις αυτοματοποιημένες αντιδράσεις που χρησιμοποιούμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε, οι λέξεις μας πλέον γίνονται συνειδητές, βασιζόμενες επάνω στο τι αντιλαμβανόμαστε, τι αισθανόμαστε και τι έχουμε ανάγκη. Οδηγούμαστε με αυτόν τον τρόπο στο να εκφραζόμαστε με ειλικρίνεια και σαφήνεια. Χρησιμοποιεί  τη Γλώσσα της Καμηλοπάρδαλης η οποία μιλάει για τέσσερα βασικά βήματα στην επικοινωνία μας :

α)  Παρατήρηση: Παρατηρούμε τι πραγματικά συμβαίνει σε μια κατάσταση. Η τέχνη είναι να εκφράσουμε τι παρατηρήσαμε, δηλαδή να περιγράψουμε το γεγονός χωρίς να το κρίνουμε, να το αξιολογήσουμε ή να το ερμηνεύσουμε.

β) Συναισθήματα: Εκφράζουμε πως αισθανόμαστε όταν παρατηρούμε το συγκεκριμένο γεγονός

γ) Ανάγκες: Εκφράζουμε ποια ανάγκη είναι συνδεδεμένη με το συγκεκριμένο γεγονός και συναίσθημα

δ) Αιτήματα: Εκφράζουμε τι χρειαζόμαστε από τους άλλους και τις άλλες να πράξουν.

 

Τα  6 κύρια βήματα της σχολικής διαμεσολάβησης είναι:

 

1.      Καλωσορίζουμε θερμά  αυτήν, αυτόν που έρχεται στην ομάδα για να μιλήσει. (λεκτικά, π.χ. ‘’καλωσήρθες, χαιρόμαστε πολύ που είσαι εδώ’’, με τη γλώσσα του σώματος π.χ. χαμογελάμε, κοιτάμε στα μάτια, δεν σταυρώνουμε τα χέρια μας, στρεφόμαστε προς αυτήν ,αυτόν).

 

2.      Εμπνέουμε και εγγυόμαστε την εμπιστοσύνη. Εκτός αν υπάρχει πολύ σοβαρή ένδειξη ότι απειλείται η ζωή κάποιου, κάποιας, οπότε το λέμε σε κάποιον ενήλικα. (βεβαιώνουμε ότι όσα ειπωθούν θα μείνουν απολύτως μεταξύ μας).

 

3.      Ενεργητική ακρόαση. Ακούμε την άλλην και τον άλλον με ενδιαφέρον, με προσοχή, με σοβαρότητα, δεν την, τον διακόπτουμε, κοιτάμε στα μάτια, κάνουμε νοήματα όταν καταλαβαίνουμε τι λέει, δεν γελάμε με αυτά που λέει, δεν τα κρίνουμε ούτε τα κοροϊδεύουμε.

 

4.      Προσπαθούμε να μάθουμε για αυτόν, αυτήν που μας μιλάει, κάνοντας ερωτήσεις ανοιχτού τύπου που η απάντηση δεν είναι με ένα ναι ή όχι αλλά αναλυτική. Δηλ. ρωτάω: που συνέβη, πότε, πως, με ποιον, από πότε συμβαίνει αυτό, έχει ξανασυμβεί, τι εννοείς όταν λες…, πως αισθάνθηκες;

 

5.      Όταν ο μαθητής, η μαθήτρια που ήρθε στη διαμεσολάβηση, ολοκληρώσει όσα έχει να πει, επαναλαμβάνουμε με δικά μας λόγια, σε μία περίληψη όλα όσα μας είπε. Δείχνουμε τι καταλάβαμε, επεξηγούμε και καθρεφτίζουμε ό,τι μας είπε. Λέμε με δικά μας λόγια αυτά που μας είπε. (π.χ. από αυτό που είπες κατάλαβα ότι… Τέλος ρωτάμε : ‘’είναι έτσι; Κατάλαβα καλά; Θέλεις να προσθέσεις κάτι;).

 

6.      Στο τέλος, προσφέρουμε τη βοήθεια , ρωτώντας στην αρχή: εσύ πως θα ήθελες να σε βοηθήσουμε, τι θα ήθελες να γίνει  και τι πιστεύεις ότι πραγματικά μπορεί να γίνει; Έπειτα βρίσκουμε μία κοινή λύση και από τις δύο πλευρές και συνυπογράφουν ένα συμβόλαιο μη επανάληψης του περιστατικού.

 

 

 

Βίντεο

1ο Γυμνάσιο Αρτέμιδας Αττικής:

1.       https://www.youtube.com/watch?v=aA0emCbuzek  (σχολικός ρατσισμός 2011-2012)

2.       https://www.youtube.com/watch?v=AOkB16ytUlU  (ενδοσχ.βία 2012-2013)

3.       https://www.youtube.com/watch?v=F_UKhbYzahw (Σχολικός εκφοβισμός - Bullying 2012-2013)

4.       https://www.youtube.com/watch?v=JgZ-FG20s6c   (ανθρώπινα δικαιώματα 2012- 2013)

5.       https://www.youtube.com/watch?v=Wn0eS2KYn1E (Σχολικός εκφοβισμός – Bullying 2013-2014)

6.       https://www.youtube.com/watch?v=aN9-_rbvdfg  (Σχολικός εκφοβισμός – Bullying 2013-2014)

 

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

·         Αρτινοπούλου, Β. (2001). Βία στο σχολείο: Έρευνες και πολιτικές στην Ευρώπη, Αθήνα: Μεταίχμιο.

·         Αρτινοπούλου, Β. (2010). Η σχολική διαμεσολάβηση. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

·         Βέργου, Ν. & Αντωνιάδη, Κ., (2009). Σωματική βία για το 37% των μαθητών Δημοτικού. http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=28067

·         Γιωτοπούλου –Μαραγκοπούλου, Α. (2012). Ομαδική βία και επιθετικότητα στα σχολεία. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

·         ΕΨΥΠΕ, (2008). Μίλα μη φοβάσαι. 3 ιστορίες για τη βία στο σχολείο. Αθήνα.

·         Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.,(2001). Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός: αιτίες, επιπτώσεις, αντιμετώπιση. Αθήνα.

·         Μαυροσκούφης, Δ. (2008). Στρατηγικές για τη διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων και προβληματικών συμπεριφορών στη σχολική τάξη. Στο Β. Αρτινοπούλου, Κοινωνική Διαμεσολάβηση , Πάντειο Πανεπιστήμιο, 2007-2008.

·         Μενίκη, Β. (2014). Σχολική εφημερίδα για τη Σχολική Διαμεσολάβηση, 1ο Γυμνάσιο Αρτέμιδος Αττικής. τεύχη 1 & 2.

·         Μπεζέ, Λουκία., (1998). Βία στο σχολείο του σχολείου… Αθήνα. Εργαστήριο ψυχολογίας του παιδιού. Ελληνικά Γράμματα.

·         Τσιάκαλος, Γ., (2000). Οδηγός αντιρατσιστικής εκπαίδευσης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

·         Τσιάντης Ι.& Ασημόπουλος Χ., (2012)  Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός στο δημοτικό σχολείο: το διακρατικό πρόγραμμα Δάφνη της ΕΨΥΠΕ στο Γιωτοπούλου –Μαραγκοπούλου, Α. (2012). Ομαδική βία και επιθετικότητα στα σχολεία. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη.

 

 

·         Brenda, T., and Gerber, S., (1997). An evaluation of a High School Peer Mediation Program, Eastern Washington University.

·         Η.Ρ. Edu Services, (2007). Διαμεσολάβηση συνομηλίκων για την επίλυση των συγκρούσεων στα σχολεία. Λεμεσός. (www.humanrights-edu-cy.org).

·         Gilhooley, J. & Scheuch, N., (2000). Using Peer Mediation in classrooms and schools. California, Corwin Press.

·         Haber, J., (2007). Τέλος στον εκφοβισμό. Αθήνα: Πατάκης.

·         Jones, T.S., (2004). Conflict Resolution Education : The field , the findings and the future. Conflict Resolution Quarterly.

 

 

         Σύνδεσμοι

       

                 www.0-18.gr

                www.non-violence.gr 

                http://www.pdeamth.gr/paratiritiriovias
     

                www.antibullyingnetwork.gr

 

                www.ddp.org.gr

                 www.hamogelo.gr

 

                     https://www.facebook.com/dkogkidou

 

 • ·         Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου. 

                    www.epsype.gr  

 • ·         Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
          www.eled.auth.gr  
   

                gym-artem.att.sch.gr/

                www.2gymanli.gr

 

 • ·         Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού – Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας
          www.ich-mhsw.gr 
 • ·         Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
          www.mfhr.gr 
 • ·         Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
          www.neagenia.gr 
 • ·         Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
           www.minedu.gov.g
 • ·         Ευρωπαϊκή καμπάνια κατά του σχολικού εκφοβισμού

                www.e-abc.eu/gr/to-ergo

                www.unesco.org/education/fresh

 

 

 

Επικοινωνία

 

Μενίκη Βίλμα

Συντονίστρια στο Δίκτυο για τη Σχολική Διαμεσολάβηση 

Email: vilmaart@yahoo.gr

6936631394

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ 24.4.2015

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΣΤΗ   ΣΧΟΛΙΚΗ   ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ   2015


   H εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη Σχολική Διαμεσολάβηση ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2015 και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο 2015 σε σύνολο 15 ωρών. Στην ομάδα των 40 εκπαιδευόμενων συμμετέχουν εκπαιδευτικοί της Α΄θμιας και Β΄θμιας , σχολικοί σύμβουλοι και ψυχολόγοι. Αφού αναλύσαμε την έννοια της Σχολικής Διαμεσολάβησης, απαντήσαμε σε ερωτήματα ως προς την εφαρμογή της, τις δυσκολίες, τις προκλήσεις και τα πρακτικά της πραγματοποίησης της. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στα 6 βήματα της  Σχολικής Διαμεσολάβησης, μέσω διαδραστικών και βιωματικών ασκήσεων , ξεχωριστά για το κάθε βήμα. Όλες οι ασκήσεις είναι άμεσα εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές και στην εκπαίδευση των παιδιών.
   

  Τον Μάρτιο θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία εκμάθησης και θα συζητήσουμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής της στα σχολεία, με πραγματικά περιστατικά. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε όλες τις εφαρμογές της Σχολικής Διαμεσολάβησης, σε μία ημερίδα που θα οργανώσουμε στα τέλη Απριλίου 2015.

Στις 6 Μαρτίου 2015 , ΄΄Πανελλήνια ημέρα κατά της  σχολικής βίας΄΄, ολοκληρώθηκε η 15ωρη επιμόρφωση των 41 εκπαιδευτικών στη Σχολική Διαμεσολάβηση.  Πραγματοποιήσαμε διαδραστικές και βιωματικές ασκήσεις, με στόχο να γνωρίσουμε τα βασικά στάδια της σχολικής διαμεσολάβησης. Οι ασκήσεις αφορούσαν την εφαρμογή της ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων μέσω του διαλόγου, του σεβασμού, της ενεργητικής ακρόασης, της ενσυναίσθησης και της αποδοχής της διαφορετικότητας.
Στο τέλος πραγματοποιήσαμε μία διαμεσολάβηση, με ένα φανταστικό σχολικό γεγονός και συζητήσαμε τις δυσκολίες, τα εμπόδια και την πορεία της διαχείρισης παρόμοιων περιστατικών.
Η επιμόρφωση ανέδειξε την ανάγκη των εκπαιδευτικών να γνωρίσουν τα κατάλληλα εκπαιδευτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και την πραγματοποίηση διαδραστικών ασκήσεων για την ενδυνάμωση των μαθητριών και των μαθητών. Εφαρμόσαμε ανάλογες ασκήσεις και παιχνίδια που είναι άμεσα και αποτελεσματικά ως προς την αυτενέργεια και κινητοποίηση των παιδιών.
Ευχαριστούμε πολύ όλες και όλους για τη συνέπεια και την αμέριστη προσοχή τους σε όλη τη διαδικασία. Ευελπιστούμε σε μελλοντική συνέχεια και συνεργασία. 


Μενίκη Βίλμα
Συντονίστρια στο Δίκτυο για τη Σχολική Διαμεσολάβηση (www.kede.org)

Email: vilmaart@yahoo.gr

Τηλ: 6936631394

 


Προτεινόμενα βίντεο για το σχολείο (31/01/2015)


https://www.youtube.com/watch?v=7C94YnMUBWQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=gvuEu8N_KJc 

https://www.youtube.com/watch?v=nxAvJpRLlRk

https://www.youtube.com/watch?v=DQzNYEPMIPA

https://www.youtube.com/watch?v=_1HQYE5Fbj4

https://www.youtube.com/watch?v=E8umFV69fNg

https://www.youtube.com/watch?v=aA0emCbuzek

https://www.youtube.com/watch?v=AOkB16ytUlU

https://www.youtube.com/watch?v=F_UKhbYzahw

https://www.youtube.com/watch?v=JgZ-FG20s6c

https://www.youtube.com/watch?v=Wn0eS2KYn1E

https://www.youtube.com/watch?v=aN9-_rbvdfg

 

 

1η Συνάντηση Δικτύου για τη Σχολική Διαμεσολάβηση - Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014

Χώρος: 2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού

 

Πρόσκληση για την ημερίδα Παρασκευής 28 Νοεμβρίου 2014 με θέμα: ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: μία πρακτική επίλυσης της ενδοσχολικής βίας

 

Πρόγραμμα ημερίδας Σχολικής Διαμεσολάβησης 28 Νοεμβρίου 2014

 

Αίτηση συμμετοχής στο Δίκτυο Σχολικής Διαμεσολάβησης